Cursos i escoles

En el cas de Campus i Campus "Llista d'Espera" es obligatori omplir tot el qüestionari
Inscriu-me
Recorda que si ja tens un nom d'usuari i una contrasenya has d'iniciar sessió per reservar una activitat.

Dades del Banc
Inscripció
No hi ha Cursos i escoles disponibles.
Condicions
NORMATIVA: Cal tenir present la normativa vigent actualitzada al centre. Les famílies es comprometen a:

□ No han presentat cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.
□ No han estat positives de covid-19 ni han conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives
□ No han estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia

Accepto les condicions de preinscripció tant del pagament efectuat com el que resta pendent i conec i he llegit totes les variables que es poden produir en l'estat de excepcionalitat que ens trobem i com pot afectar al funcionament de campus i/o activitats d’estiu 2021

DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS ALS CAMPUS ESTIU D’EUROFITNESS SABADELL 2021
El preu d’inscripció als Campus inclou:
L’ensenyament de coneixements bàsics i la participació en activitats esportives i lúdiques del Campus al que s’ha inscrit.
Aquestes activitats estan programades de dilluns a divendres, en diferents horaris, i en torns de 5 dies.
Una persona responsable per a cada grup d’activitat durant tot l’horari de Campus.
Monitoratge especialitzat en algunes de les activitats esportives que s’organitzen.
Assegurança de responsabilitat civil a tercers i assegurança d’assistència d’accidents.
Formar part de grups d’activitat i d’edat homogenis (sempre que sigui possible segons el nombre d’inscrits).


NOTES PER LES ACTIVITATS

Inscrits al Campus de tennis-pàdel pre-reserva de 30€/setmana. La resta de servei es facturarà a través de càrrec bancari a principis de juny
Inscrits al Campus Esportiu pagament en el moment de la inscripció
Inscrits al Campus de Natació Artística pre-reserva de 30€/setmana. La resta de servei s’abonarà a través de transferència bancària al compte de SincroGestió que us farem arribar per correu electrònic

Inscrits als Intensius de Natació Els cursos que no siguin correctament abonats segons la categoria ABONAT/NO ABONAT seran regularitzats a la facturació del juliol